Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu jest spółką prawa handlowego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Łodzi pod nr. KRS 0000127796. 100% kapitału zostało wniesione przez Gminę Miasto Sieradz.

Spółka realizuje zadanie własne Gminy Miasta Sieradz z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, polegające na wykonywaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej na rzecz mieszkańców Gminy Miasta Sieradz oraz mieszkańców Gminy Sieradz - członka porozumienia komunalnego w ramach którego powierzono Gminie Miastu Sieradz zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze tej Gminy, na podstawie umowy wykonawczej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, której podstawą prawną jest Ustawa o publiczny transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010r. oraz Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2007r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.

To Miasto Sieradz wyznaczyło nam takie zadanie, które staramy się traktować jak misję. Prowadzimy pomocniczą działalność w zakresie badań diagnostycznych, usług reklamowych, przewozów okolicznościowych, wynajmu gruntów i budynków.

Objazdy w dniu 30.10.2016r.

26.10.2016r.

SZCZEGÓŁY >

Zmiana rozkładu jazdy linii nr 1

25.10.2016r.

W dniu 01 listopada na trasie Mickiewicza-Cmentarz Komunalny zostaną uruchomione dodatkowe kursy linii nr 1.

SZCZEGÓŁY >

Objazd na linii nr 6

17.06.2016r.

W okresie od 21.06.2016r. do 15.09.2016r. w wyniku wyłączenia z ruchu części ulicy Reymonta autobusy linii nr 6 będą kursowały objazdem ulicą Armii Krajowej z pominięciem przystanków na ulicach: Bohaterów Września i 11-go Listopada.

SZCZEGÓŁY >

KiedyPrzyjedzie.pl działa w MPK Sieradz!

09.05.2016r.

SZCZEGÓŁY >
CZYTAJ WIĘCEJ
wykonanie: JAN.net. Wszelkie prawa zastrz. © 2009