Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu jest spółką prawa handlowego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Łodzi pod nr. KRS 0000127796. 100% kapitału zostało wniesione przez Gminę Miasto Sieradz.

Spółka realizuje zadanie własne Gminy Miasta Sieradz z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, polegające na wykonywaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej na rzecz mieszkańców Gminy Miasta Sieradz oraz mieszkańców Gminy Sieradz - członka porozumienia komunalnego w ramach którego powierzono Gminie Miastu Sieradz zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze tej Gminy, na podstawie umowy wykonawczej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, której podstawą prawną jest Ustawa o publiczny transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010r. oraz Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2007r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.

To Miasto Sieradz wyznaczyło nam takie zadanie, które staramy się traktować jak misję. Prowadzimy pomocniczą działalność w zakresie badań diagnostycznych, usług reklamowych, przewozów okolicznościowych, wynajmu gruntów i budynków.

Zamknięcie ruchu na ul. Widawskiej, zmiana trasy linii 2 i 7 od 04 maja 2020r.

28.04.2020r.

SZCZEGÓŁY >

Ważna informacja dla pasażerów dotycząca nowych ograniczeń.

26.03.2020r.

SZCZEGÓŁY >

Aktualizacja informacji dla pasażerów z dnia 12 marca br.

24.03.2020r.

UWAGA!!! W związku z odwołaniem zajęć w szkołach, informujemy że od dnia 16 marca 2020r. do odwołania autobusy MPK w Sieradzu będą kursowały według rozkładu jazdy jak w dni wolne od nauki szkolnej (ferie)

SZCZEGÓŁY >

Uwaga pasażerowie! Ważna informacja!

14.03.2020r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu informuje że od dnia 14 marca 2020 roku, w autobusach MPK wydzielono strefy wolne od pasażerów w przedniej części pojazdu a kierujący nie będą prowadzili sprzedaży biletów.

SZCZEGÓŁY >
CZYTAJ WIĘCEJ
wykonanie: JAN.net. Wszelkie prawa zastrz. © 2009