Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu jest spółką prawa handlowego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Łodzi pod nr. KRS 0000127796. 100% kapitału zostało wniesione przez Gminę Miasto Sieradz.

Spółka realizuje zadanie własne Gminy Miasta Sieradz z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, polegające na wykonywaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej na rzecz mieszkańców Gminy Miasta Sieradz oraz mieszkańców Gminy Sieradz - członka porozumienia komunalnego w ramach którego powierzono Gminie Miastu Sieradz zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze tej Gminy, na podstawie umowy wykonawczej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, której podstawą prawną jest Ustawa o publiczny transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010r. oraz Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2007r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.

To Miasto Sieradz wyznaczyło nam takie zadanie, które staramy się traktować jak misję. Prowadzimy pomocniczą działalność w zakresie badań diagnostycznych, usług reklamowych, przewozów okolicznościowych, wynajmu gruntów i budynków.

Remont krańcówki na ul. Topolowej - utrudnienia na linii nr "2" od dnia 26 lipca 2021r.

23.07.2021r.

SZCZEGÓŁY >

Remont wiaduktu kolejowego na ulicy Sosnowej - utrudnienia w dniu 19 lipca 2021r. na linii nr 2

16.07.2021r.

SZCZEGÓŁY >

Sieradz OPEN HAIR Festival 2021 - utrudnienia i objazdy linie 1, 2 i 7.

06.07.2021r.

SZCZEGÓŁY >

Informacja dla pasażerów MPK Sieradz ważna od 28 czerwca 2021r.

25.06.2021r.

Od dnia 28 czerwca 2021r. autobusy MPK Sieradz będą kursować według rozkładu wakacyjnego.

SZCZEGÓŁY >
CZYTAJ WIĘCEJ
wykonanie: JAN.net. Wszelkie prawa zastrz. © 2009